Saturday, November 2, 2013

လက္ရည္တစ္ျပင္တည္း

ထံုးစံအတုိင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ရာသီဥတုက တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္ေနဆဲပါပဲ။ အဲဒီအထဲမွာမွဖြဲ႕ စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးနဲ႔ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါေနတဲ့ တပ္မေတာ္ အခန္းက႑ ဖယ္ရွားေရးကိစၥက အေတာ္ႀကီး က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျဖစ္လာတာပါ။
သမၼတႀကီးက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ တယ္ဆို တာ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္ကပဲ လုပ္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ျပည္သူက ျပင္မယ္ ဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္စ ရာ
မရွိဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာဆန္း စစ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ ဒီ ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္ က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ၃ ရပ္ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ မ႑ိဳင္ ၃ ခုရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အႀကံျပဳ ခ်က္ ေတြကို လႊတ္ေတာ္က တစ္ဆင့္ ေတာင္းခံထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။တကယ္ေတာ့ ဒီ ကိစၥ ကိုလႊတ္ေတာ္ ထဲမွာအဆိုျပဳခဲ့တာက အႏုိင္ရပါတီပါ။ သို႔ေပသည့္ အံ့ၾသဖို႔ေကာင္း တာက ဒီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြက္ အၿပိဳင္ အဆုိင္ ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီက အနည္းဆံုး ၃ ပါတီထက္ မနည္းပါဘူးတဲ့။ NLD ကဆုိရင္ သူတို႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို လူထုအထိ ခ်ျပဖို႔လုပ္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရွင္းတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို အသစ္ျပန္ေရးတာ လံုးဝလက္မခံႏုိင္ပါဘူးတဲ့။ ႏိုင္ငံတကာ က ကြၽမ္းက်င္သူေတြကလည္း အေျခခံ ဥပေဒကိုအသစ္ျပန္ေရးတာဟာ ”လက္ေတြ႕နဲ႔ကင္း ကြာလြန္း တယ္။ အႏၲရာယ္မ်ားလြန္းတယ္ ”လို႔ ေဝဖန္ၾက တယ္။တိမ္ေတာင္ သဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ ငံေရး မွာ ေျပာမဆံုးေပါင္ျဖစ္ေနတဲ့ အစဥ္အလာေရာဂါ တစ္ခု အေၾကာင္းကိုလည္း မလြဲမေသြ ထည့္ေျပာရပါဦးမယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မညီညြတ္တဲ့ ျပႆနာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ကာလကို ျဖတ္သန္းေလ တုိင္း ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ မရင့္က်က္ႏုိင္တဲ့ (မရင့္ က်က္ေသး တဲ့) ျပႆနာပါပဲ။ သမုိင္းထဲမွာ ဖဆပလ (၂) ျခမ္းကြဲတာ ဟာ ‘မူ’ ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ ‘လူ’ျပႆ နာဆိုၿပီး ဝါရင့္သမၻာရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးေတြ သံုးသပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကို ဦးသိန္းၫြန္႔ က ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာျဖစ္ေနတာက ”သင္သည္ ငါမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သင့္ကိုငါ မေထာက္ခံႏုိင္”ဆိုတာပဲတဲ့။ ဒီစကားရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ”ငါသည္ ငါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငါ့ကိုငါ သာေထာက္ခံ”ဆုိတဲ့သေဘာ။ဒီသေဘာေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္မွာမ႐ိုးအီႏုိင္ေအာင္  ေတြ႕   ေနရတာပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ၂ဝ၁၅ အတြက္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမရွိႏုိင္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ၂ဝ၁၅ မွာ သမၼတျဖစ္လုိေၾကာင္း ႀကီးႏွစ္ႀကီး က ေၾကညာထားပါတယ္။ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ထက္စာရင္ သမၼတက ပိုလုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြအမ်ား ႀကီးရွိတယ္ဆိုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ကြင္းဆင္း ေဟာေျ ပာမႈ၊ ေဆြး ေႏြးမႈေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ တရစပ္လုပ္ေဆာင္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ဖို႔ဆုိရင္ Article ၅၉ ကို မလြဲမေ သြ ျပင္ ရမွာျဖစ္တယ္။Article ၅၉ ကိစၥၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္ကို နည္းနည္းဆက္ၾကရေအာင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ၃ ခုရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲ မႈ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈေတြပါ။ ဒီ ၃ ခုကို အစိုးရက လက္ေတြ႕က် က် အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒီ ၃ ခုဟာလည္း တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အျပန္အလွန္ဆက္စပ္အက်ဳိးျပဳ ေနတယ္။ ဆုိလုိတာကျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတည္ေ ဆာက္မႈကို ပီပီျပင္ျပင္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ရင္ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္း လဲမႈမပီျပင္မယ့္သေဘာ။ ဒီေနရာမွာ အပစ္ရပ္ထား႐ံုနဲ႔ မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြၾကား အာဏာခြဲေဝမႈ၊အက်ဳိးစီးပြားေတြကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေပး အယူလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားစတဲ့ သိမ္ေမြ႕နက္႐ႈိင္းတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြ အက်ဳံး ဝင္ေနတာပါ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရသစ္ဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို အေလးထားႀကိဳး ပမ္းခဲ့တာကိုေတြ႕ရမယ္။ စိန္ေခၚမႈ၊ ဟန္႔တားမႈေတြမ်ားခဲ့ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ သင့္သေလာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႀကီး ၈ မ်ဳိးနဲ႔ အဲဒီကဆင္းသက္သာတဲ့ တုိင္း ရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ေပါင္း ၁၃ဝ ရွိတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕ရွိတယ္။ ၁၄ ဖြဲ႕နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူ ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ အစိုးရက ေအာက္တိုဘာလထဲမွာ တုိင္းရင္းသားအားလံုးပါဝင္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္ မွတ္ေရး ထုိးမယ္လုိ႔ ေၾကညာထားတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ႐ံုနဲ႔ မလံုေလာက္ေသး ေပမယ့္ ဒီအဆင့္ကို အေျခခံလို႔ ေရွ႕ ဆက္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးစကား ဝိုင္းေတြေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရဦးမယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေလာက္မ်ား ျပားလွတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕အေရး အရာဟာဘယ္ တုိင္းျပည္၊ ဘယ္ ႏုိင္ငံနဲ႔မွ မတူ ညီႏုိင္ တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အရွိတရားပါ။ ဒီေနရာမွာ ပထဝီႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အေရးပါအရာေရာက္မႈကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ ေမ့ထားလို႔မရႏုိင္ပါ ဘူ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ဘက္မွာ တ႐ုတ္နဲ႔အေနာက္ေျမာက္ ဘက္မွာ အိႏၵိယ စတဲ့ ေဒသတြင္းအင္အားႀကီးႏုိင္ ငံေတြ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီႏွစ္ႏုိင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့မဟာဗ်ဴဟာေနရာ တည့္တည့္မွာ ရွိတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္ ဘက္မွာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သူ႔အက်ယ္က ရွမ္းျပည္ နယ္သာသာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူဦးေရ က သန္း ၁၂ဝ ေက်ာ္သြားပါၿပီ။ လူဦး ေရေပါက္ကြဲေနတဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမၻာ့အေရွ႕ နဲ႔အေနာက္ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း သြားလာႏုိင္တဲ့ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား မွာရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံဟာ ရွည္လ်ားတဲ့ကမ္း႐ိုး တန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္း ေတြေပါတယ္။ သယံဇာတေပါတယ္။ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားတယ္။ ရာသီဥတုမွ်တတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ဒုတိယ အက်ယ္ဆံုးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာတန္ဖိုး ေတြကို ပိုင္ဆုိင္ထား တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ တန္ဖုိး ႀကီးေလေလ၊ မ်က္ေစာင္းထုိးတဲ့လူမ်ားေလေလ လံုၿခံဳေအာင္ထိန္းထားရမယ့္ တာဝန္က ႀကီးေလ ေလပဲ။ ဒါကိုလူတုိင္း သိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသားေတြ လံုၿခံဳဖို႔အတြက္ကို တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကလည္း တစ္ပံု တစ္ပင္ႀကီးရွိတယ္။ စီးပြားေရး လံုၿခံဳဖို႔၊ စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳဖို႔၊ က်န္း မာေရး လံုၿခံဳဖို႔၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းလံုၿခံဳဖို႔ စတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကလည္း မ်ားတယ္။ နယ္စပ္ေဒသေတြက တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕တခ်ဳိ႕နဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ့ မူးယစ္ ေဆးဝါး ကိစၥေတြ၊ လူေမွာင္ခိုကူးတာ ေတြ၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ေလ်ာ့က် လာရတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈစီးဝင္ထုိး ေဖာက္လာတာေတြ၊ ကုန္ကု န္ေျပာရ ရင္ ေစာင့္ေလ မ်ဳိးႏြယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကစ လုိ႔ ဒါေတြဟာ ဒီကေန႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေန တဲ့ ပကတိအရွိတရားေတြသာ ျဖစ္ တယ္။ ဒီလုိျပႆနာေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ တစ္ပံုတစ္ ပင္ႀကီး အတြက္ ကုိယ္ခံစြမ္း အားေကာင္းဖို႔လိုတယ္။ ႏုိင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္တဲ့ အစိုးရကေကာ။ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး ပါတီအသီးသီး ရင့္က်က္ဖို႔ လုိတယ္။ ပေရာ္ဖ က္ ရွင္နယ္ ျဖစ္ ရမယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာလိုတာက ဘယ္လုိ အေျခအေနမ်ဳိးကိုေရာက္ေရာက္ မကြဲမျပား ဘဲ သူ႔တာဝန္သူ ထမ္းေဆာင္၊ သူ႔အလုပ္ သူလုပ္ေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းဆုိလုိ႔ (ႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ)တစ္ခု တည္းရွိပါတယ္။ အဲဒါက တပ္မေတာ္ပါ။ တပ္မေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ သစၥာ ခံထားတဲ့ အခုိင္မာဆံုး အဖြဲ႕လည္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရး ေရပန္းစားေနတဲ့လက္ရွိကာလမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတပ္မေတာ္ရဲ႕ က႑ ကို ဖယ္ရွားေရးဟာလည္း ပါတီအေတာ္ မ်ားမ်ားရဲ႕ သည္းေျခႀကိဳက္ျဖစ္လာတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔သူရဦးေရႊမန္းက ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားနဲ႔ မညီညြတ္တာေတြ ျပင္မယ္လုိ႔ ေၾကညာ ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲက တပ္မေတာ္သားအမတ္ေတြကို ဆုိလုိဟန္ တူပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေမာင္တုိးက တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျဖဳတ္ကို ျဖဳတ္ပစ္ရမယ္လုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္း ေတြအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို ႀကိဳက္ ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္းဟာ တစ္ပိုင္း၊ အေျခ ခံဥပေဒကိုလုိက္နာျခင္းဟာ တစ္ပိုင္း ဆုိတာကို နား လည္ေပးဖို႔လိုအပ္မွာပါ။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္တယ္ (ဒါမွ မဟုတ္) အသစ္ေရးဆြဲတယ္ဆုိရင္ လည္း အဲဒီအေျခခံဥပေဒအသစ္ထဲမွာ တပ္မေတာ္ ဟာ အေျခခံ ဥပေဒကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအခ်ိန္ေတြ မွာလည္း တပ္မေတာ္ဟာ အဲဒီအေျခခံဥပေဒကိုကာကြ ယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး လုိက္နာ က်င့္သံုးေနမယ္ဆုိတာ တိတိ က်က်ျမင္သင့္ပါတယ္။ ဒီလုိအဖြဲ႕ အစည္းက ျမန္မာျပည္မွာ တပ္မေတာ္ပဲ ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း ႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ အမွန္တရားပါပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ ပါတီႏုိင္ငံေရးလုပ္တာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕သစၥာခံထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။ ဘယ္ အစိုးရ တက္တက္ ဒီႏုိင္ငံႀကီးကို ကာကြယ္ရမယ္ဆိုတာ သူ႔အလုပ္ပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ သူေတြ ထည့္စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြ က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းရယ္၊ သက္တမ္းႏုႏု ဒီမုိ ကေရစီရယ္၊ မတူကြဲျပားတဲ့ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုရယ္၊ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ အင္အားစုေတြရယ္၊ အဲဒီအထဲက တခ်ဳိ႕ တစ္ေတြက ကိုယ္ပိုင္တပ္၊ ကိုယ္ပိုင္ရဲ ရွိရမယ္ဆိုၿပီး ဟစ္ေအာ္ေနတာေတြရယ္။ ပါးလွပ္လွတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးရယ္၊ ေနာက္ထပ္ ဂရိတ္ပါဝါေတြၾကား ပထဝီ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါေနမႈေ တြ ရယ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကာလျဖတ္ေက်ာ္ေလတုိင္း ကြဲေန က်အတိုင္း ကြဲေနမႈေတြရယ္၊ ဒီအေရး ဒီအရာေ တြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရးဟာ အတိမ္းအေစာင္း မခံႏုိင္ပါဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြပါ။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ နဲ႔လုိ႔ ကန္႔ကြက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္လုိ ႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာေတာင္ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ယူၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းျပင္ခဲ့၊ ျဖည့္စြက္ခဲ့လို႔ ဒီကေန႔ အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္လာ တာပါ။ သူတို႔ဆီမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၃ မ်ဳိးသာရွိၿပီး ဒီတုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညႇိႏႈိင္း ခဲ့ၾကရတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကိုကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြေမ့ ထားလို႔မရပါဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ဖြဲ႕စည္းပံုကိုျပင္ခ်င္ တယ္ဆုိရင္ျပင္ပါ။ သို႔ေသာ္ လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ပကတိအေျခ အေနကို သံုးသပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါတီေတြနဲ႔ညႇိ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ညႇိ၊ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ညႇိ၊ အေက် အလည္ ညႇိႏႈိင္းၿပီးကာမွ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္စြာနဲ႔ ပိုမုိသင့္ေလ်ာ္၊ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္သင့္ တယ္လုိ႔ထင္တယ္။ ပါတီတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ကိုယ္သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကိုယ္ျပင္ခ်င္သလုိ ျပင္ လုိ႔မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။


၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အထိန္းအေထ့သေဘာမ်ဳိးထားခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလိုထားခဲ့ရ တာလည္းဆုိတဲ့ အေျဖကို ယခင့္ယခင္က Negative အျမင္နဲ႔ ၾကည့္ခဲ့ၾကေပမယ့္ လက္ရွိကာလမွာ ဒါဟာ ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာလာၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ တုိးလာေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးမွာ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး (Civil Military Relation) က သိပ္ကိုအေရးႀကီးတယ္။ ဒီမိုကေရစီအ႐ုဏ္ဦး ႏုိင္ငံမ်ဳိးတင္မကပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီမြန္းတည့္ႏုိင္ငံေတြက ဒီ Relation ကို သိပ္သတိထားရပါတယ္။ ဒီဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔အတြက္ လံုၿခံဳေရးစိတ္ခ်ရတဲ့ ဝန္းက်င္ တစ္ခုရေအာင္ ဖန္တီးရ ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလထဲမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္ ရွင္နာဝပ္နဲ႔ ေတြ႕ေတာ့ ”ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးႏုိင္ငံေတာ္မွာႏုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အစိုးရဘက္က လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္က ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္။
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျမင္ခ်င္း ကြဲျပားၾကေပမယ့္ကြၽန္ေတာ္ အာမခံတာတစ္ခ်က္ရွိတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေန ကေန တိုးတက္ဖု႔ိပဲ ရွိမယ္။ ေနာက္ကိုျပန္ေရာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ တပ္မေတာ္ကဒီအတြက္တာဝန္ ယူပါတယ္” ဆုိၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ၁။ ႏုိင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ မလုိေတာ့ေအာင္ ပါတီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ၿပီလား။ ရင့္က်က္ ၿပီလား။ ဆုိလုိတာက ကိုယ့္ပါတီ မဲရဖို႔ ကိုယ္အာဏာရဖို႔ တုိင္းျပည္ကို ဗုဒၶ ဘာသာအျဖစ္ ေၾကညာ၊ ျပည္တြင္း စစ္ေတြျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ကို ထုိးေကြၽး စတဲ့ ဒီလုိအလုပ္မ်ဳိးေတြ မလုပ္ရေအာင္ ရင့္က်က္ၿပီလား။
၂။ အင္အားတစ္သိန္းခြဲေလာက္ ရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအေပၚ ရာႏႈန္းျပည့္ စိတ္ခ်ႏုိင္ၿပီလား။ ဒီလုိစိတ္ ခ်ရေအာင္ တပ္မေတာ္အတြက္ ဘာေတြ လုပ္ေပးၾကမလဲ။
၃။ ျပည္နယ္အသီးသီး မခြဲထြက္ ေတာ့ပါဘူးဆိုတာ ေသခ်ာၿပီလား။
အဲဒီေတာ့ ေျပာခ်င္တာက ဒီမုိက ေရစီသက္တမ္းႏုႏုေလးမွာ ဟိုဘက္ဒီ ဘက္ ရင့္က်က္ေပးေစလိုပါတယ္။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါမွာ တုိင္းျပည္အတြက္ဆုိတဲ့ ေစတနာနဲ႔ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္း ထားၿပီး ကိုယ့္လက္ ထဲက သမုိင္းေၾကာင္း လွသြားဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္း လွသြားဖို႔ အနစ္နာခံလုိ စိတ္ေလးေတြနဲ႔ ညီညြတ္ၾကေစ လိုပါတယ္။
 

No comments:

Post a Comment