Friday, November 1, 2013

မင္းမသိေအာင္ခ်စ္မယ္


-(V1)မလြမ္းပဲမေနႏုိင္ေအာင္ပဲမင္းလုပ္ခဲ႔တယ္...မခ်စ္ပဲမေနႏုိင္ေအာင္ပဲမင္းရဲ႕အျပဳံးရယ္...
.ႏွလုံးသားဒဏ္ရာေတြမင္းမေပးပဲနဲ႕ရရွိခဲ႔တာဘာေၾကာင္႔လဲ....ခ်စ္ခဲ႔တာေတြကုိယ္႕အမွားမ်ားလား ကြယ္..ဖြင္႔ေျပာဖုိ႕ဆုိတာဘယ္လုိမွမျဖစ္ခဲ႔ပါ....ဆုံးရႈံးမွာကိုၾကိဳေတြးမိခဲ႔လဲ....မင္းမသိေအာင္ခ်စ္မယ္...
(Cho)တကယ္ဆုိမင္းနားလည္မွာပါအခ်စ္ရယ္...ခင္မင္မႈအေရာင္မ်ားပ်က္ျပယ္...ဒီလုိနဲ႔ေ၀းမွာကုိၾကိဳ
သိလဲအခ်စ္ရယ္ယုံၾကည္႔ပါသီခ်င္းေလးကေျပာလိမ္႕မယ္...
(V2)မွတ္မိႏုိင္စရာညေလးရွိခဲ႔တယ္..မင္းအနားေနရင္အေပ်ာ္ဆုံးမက္ခဲ႔တဲ႕ဘယ္သူမွမျမင္ေအာင္
ကိုယ္ခ်စ္ခဲ႔မိလဲႏွလုံးသားေလးရယ္ဘယ္လုိေျဖမလဲခ်စ္ခဲ႔တာေတြကုိယ္႕အမွားမ်ားလားကြယ္..ဖြင္ ႔ေျပာဖုိ႕ဆုိတာဘယ္လုိမွမျဖစ္ခဲ႔ပါ....ဆုံးရႈံးမွာကိုၾကိဳေတြးမိခဲ႔လဲ....မင္းမသိေအာင္ခ်စ္မယ္...
(Cho)တကယ္ဆုိမင္းနားလည္မွာပါအခ်စ္ရယ္...ခင္မင္မႈအေရာင္မ်ားပ်က္ျပယ္...ဒီလုိနဲ႔ေ၀းမွာကုိၾကိဳ သိလဲအခ်စ္ရယ္ယုံၾကည္႔ပါသီခ်င္းေလးကေျပာလိမ္႕မယ္...
(Cho)တကယ္ဆုိမင္းနားလည္မွာပါအခ်စ္ရယ္...ခင္မင္မႈအေရာင္မ်ားပ်က္ျပယ္...ဒီလုိနဲ႔ေ၀းမွာကုိၾကိဳ သိလဲအခ်စ္ရယ္ယုံၾကည္႔ပါသီခ်င္းေလးကေျပာလိမ္႕မယ္...

No comments:

Post a Comment