Friday, December 6, 2013

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔ ႏွင္႔ လူထုအက်ိဳးစီးပြား

( ဒီကေန႕ The Voice daily သတင္းစာ
မွာေရးတာပါ။ရလာတဲ႕အခြင္႔အေရးကို
တန္ဖိုးထားၾကဖို႕ေပးဆပ္သြားတဲ႕ 
သူေတြကို ေလးစားဖို႕နဲ႕အလြဲသံုး
စားေတြလုပ္လြန္းလို႕ ဒီမိုကေရစီနဲ႕
ပါေဝးသြားႏိုင္တာကိုသတိထားေစ 
ခ်င္ လို႕ပါ။ တခ်ိဳ႕ရမ္းကားေန
တာ အားလံုးသိမယ္ထင္ပါတယ္။မီဒီယာ
အခြင္႔အေရးဆိုတာမီဒီယာေလာ ကရဲ႕အခြင္႔အေရးသက္သက္မဟုတ္ပါ။လူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕အခြင္႔အေရးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး နဲ႕ဆိုင္လို႕ အားလံုးကဝိုင္းဝန္းေစာင္႕ေရွာက္ၾကဖို႕လိုပါမယ္ခင္ဗ်ာ။ )
မီဒီယာဆိုတာ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းကာလမွာနယ္နယ္ရရအေရးပါတာမဟုတ္ဘူး။မီဒီယာ
ကိုႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕စတုတၳမ႑ိဳင္ရယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားတာကလည္းေပါ႔ေပါ႔တန္တန္ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ မီဒီယာဆိုတာဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကိုအရွိန္ျမွင္႔တင္ေပးႏိုင္သလို
ဒီမိုကေရစီနဲ႕ေဝးရာကိုလည္းႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕လူထုကို လမ္းလႊဲပစ္ႏိုင္တယ္။ႏိုင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရး မွာမီဒီယာရဲ႕အဓိကတာဝန္က၁။ က်န္တဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး နဲ႕ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားကိုထိန္းေက်ာင္းတည္႕မတ္ေပးဖို႕၂။ လူထုအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ တဲ႕အသိပညာမ်ားနဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႕ေဝေပးဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။( ေဖ်ာ္ေျဖေရးကိစၥေတြ
ကေတာ႕ မီဒီယာထဲ အက်ံဳးဝင္ေပမယ္႔ ဒီေနရာမွာေျပာလိုရင္းမဟုတ္လို႕ မေဖာ္ျပေတာ႔ပါ။ )
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းမွာမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႕ဟာအမ်ားေမွ်ာ္လင္႕ထားတာထက္အ
မ်ားႀကီးပိုရခဲ႕အမွန္ပါ။စာေပစိစစ္ေရးကိုပါဖ်က္သိမ္းေပးတဲ႔အထိလိုက္ေလ်ာခဲ႕ပါတယ္။
လံုးဝၿပီျပည္႕စံုတဲ႕လြတ္လပ္ခြင္႔မဟုတ္ေသးသာ္ျငားလည္းအထက္မွာေဖာ္ျပခဲ႕တဲ႕မီဒီယာရဲ႕အဓိက
တာဝန္မ်ား
ကိုအတိုင္းအတာတစ္ခုထိထိထိေရာက္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ႕အဆင္႕ကိုေရာက္ေနၿပီဆိုတာ ျငင္းလို႕မ
ရပါဘူး။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔ကို က်က်နနအသံုးခ်တဲ႕သူေတြ တစ္နည္းအားျဖင္႔တာဝန္ေက်တဲ႕သူေတြရွိသလို
ခဲရာခဲဆစ္ရလာတဲ႕အခြင္႔အေရးမ်ားကိုအလြဲသံုးစားလုပ္လိုတဲ႕သူေတြလည္းတစ္ပံုတစ္ပင္အလွ်ိဳအလွ်ိဳ
ေပၚလာၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။ဒီလြတ္လပ္ခြင္႔ေတြဒီထက္အရည္အေသြးျပည္႕မီႏိုင္ဖို႕ေနာက္ရထားတဲ႕
လြတ္္လပ္ခြင္႕ကိုစနစ္တက်သံုးၿပီး ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမွာတာဝန္ေက်ေအာင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႕
ဆိုရင္ ၊ ေနာက္ၿပီး တစ္ဖက္( အစိုးရ ) ကယံုၾကည္မႈတစ္စံုတစ္ရာထားၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနဆဲကာလမွာ
တစ္နည္းအားျဖင္႔ အစိုးရနဲ႕လူထုယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အစိုးရက သူ႕ဘက္ကယံုၾကည္မႈကိုျပသလိုတာေၾကာင္႔စြန္႔စားၿပီးေပးလိုက္တဲ႕အခြင္႔အေရးေတြကို ရယူခံစားသံုးစြဲၾကသူေတြအေနနဲ႔ ယံုၾကည္မႈနဲ႕ထိုက္တန္တဲ႕ဂုဏိသိကၡာကို ျပသႏိုင္မွသာ ဒီထက္မကတဲ႕ယံုၾကည္မႈကိုတိုးျမွင္႔တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေတာ႔ရထားတဲကအခြင္႔အေရးေတြ
ေပ်ာက္ဆံုးမသြားေအာင္ေရာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကိုအေႏွာက္အယွက္အဟန္႕အတားမျဖစ္ေစဘဲ
ထိထိေရာက္ေရာက္ပံ႔ပိုးႏိုင္တဲ႕ တန္ဖိုးေရး ဂုဏ္သိကၡာပါျပည္႕ဝတဲ႕မီဒီယာမ်ားျဖစ္ဖို႕အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းၿပီးထိန္းသိမ္းသင္႕တာထိန္းသိမ္းဖို႕လိုအပ္သလိုအလြဲသံုးစားမႈမ်ားကိုလည္းထိထိေရာက္ေရာက္ကာ
ကြယ္တားဆီးဖို႕နည္းလမ္းမ်ားဝိုင္းဝန္းရွာေဖြၾကသင္႔ၿပီျဖစ္ပါတယ္။


မီဒီယာရဲ႕ပထမတာဝန္ျဖစ္တဲ႕မ႑ိဳင္သံုးရပ္ကိုေစာင္႔ၾကည္႕ထိန္းမတ္ေရးတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ဖို႕ႀကိဳးစားေန
ၾကတဲ႕သူေတြရွိသလိုပဲအစိုးရကိုပုတ္ခတ္ေရးသားေျပာဆိုလိုက္လို႕နာမည္ႀကီးရင္ ေစာင္ေရတက္ရင္ၿပီးေရာ
ဆိုတဲ႕ကိုယ္က်ိဳးသမားေတြလည္းတစ္ပံုတစ္ပင္ျဖစ္လာေနပါၿပီ။ ေရရွည္မွာဘယ္လိုမွသိကၡာရွိရွိနဲ႕ရပ္တည္လို႕
ရမယ္႕နည္းလမ္းမဟုတ္တာသိေပမယ္႕ တစ္ပြဲတိုးတစ္နပ္စားႀကံစည္သင္႔တဲ႕ကိစၥမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိၾကဖို႕ပါ။ဒီတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕လူထုကိုအဆင္႔အတန္းျမင္႔ေအာင္တြန္းတင္ဖို႕
သာျဖစ္ၿပီးသြားပုတ္ေလလြင္႔ေရးသားမႈမ်ားနဲ႕စီပြားရွာဖို႕လံုးဝသင္႔တဲ႕ အခ်ိန္ကာလလည္းမစုတ္ပါဘူး။


ေနာက္ ဒုတိယတာဝန္ကေတာ႕ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေပၚေပါက္ေရးအတြက္ဆိုရင္ပထမတာဝန္ထက္ပင္ ပိုအေရးပါတယ္ဆိတာ သိရပါမယ္။ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာဖို႕အတြက္လူထုဟာ မွန္ကန္ၿပီး အက်ိဳးရွိေစမယ္႕သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိဖို႕ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ရပါမယ္။ေနာက္လူထုရဲ႕အသိပညာေရ
ခ်ိန္ကိုျမင္႔သထက္ျမင္႔ေအာင္တြန္းတင္ေပးႏိုင္တဲ႕ဗဟုသုတကို ေပးႏိုင္ရပါမယ္။ လူထုရဲ႕အသိပညာမျမင္႔ဘဲနဲ႕ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ႕အေျခခံဥပေဒနဲ႕ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ႕
အစိုးရေတြ
ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ႕အစိုးရေတြကရွိရွိ တိုင္းျပည္ဟာဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္ဖို႕လံုးဝ
မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။အသိတရားျမင္႔မားတဲ႕လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာပဲဒီမိုကေရစီဆိုတာအမွန္တစ္ကယ္ထြန္း
ကားႏိုင္ၿပီး ေရရွည္လည္းတည္တံ႔ႏိုင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီေတာ႕ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ႕ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းကာလမွာမီဒီယာကိုေငြရွာတဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသက္
သက္လိုသေဘာထားရင္ ေနာက္တစ္ခါနာမည္ႀကီးဖို႕လူၿပိန္းႀကိဳက္ေတြနဲ႕ရမ္းကားခ်င္တဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕လုပ္
ကိုင္ရင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကိုဘယ္ေလာက္ထိခိုက္ႏိုင္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည္႕ပါ။ေနာက္တစ္ခါ မဟုတ္မဟတ္ေတြ အလြန္အက်ဴးလုပ္လို႕ တစ္ဖက္ကယံုၾကည္မႈေတြျပန္ေလ်ာ႔ပါးသြားၿပီးလြတ္လပ္
ခြင္႔ေတြကိုျပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္မယ္႕အေနအထားကိုမီဒီယာသမားတို႕ကပဲတြန္းပို႕လိုက္ရင္ ေနာက္ဆက္
တြဲျပသနာေတြကေပါ႔ေပါ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသစ္တည္ေဆာက္ေနတဲ႕ သမိုင္းလမ္းေၾကာင္းကိုပါေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္သလိုျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။လူထုကို အသိပညာေပးရမယ္႕အစား လူထုေခါင္းထဲအဆိပ္ေတြအပင္းေတြထည္႕ၿပီးကိုယ္က်ိဳးသက္သက္အတြက္မီဒီယာသမားဘြဲ႕ကိုခံယူခ်င္ၾကတဲ႕
သူေတြမ်ားလာမယ္ဆိုရင္အနာဂါတ္ပါ ေပ်ာက္ဖို႕ေသခ်ာသြားပါလိမ္႔မယ္။
အခုအခ်ိန္ဟာ ဒီမိုကေရစီေသခ်ာေပါက္ျဖစ္ၿပီလို႕ေျပာလို႕လံုးဝမရေသးတဲ႕အေျခအေနဆိုတာ လံုးဝ
အတိမ္းအေစာင္းမခံႏိုင္တဲ႕ အေနအထားဆိုတာသတိထားၾကဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။အခ်က္အလက္နဲ႕
အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႕ ခိုင္ခိုင္လုံလံု စနစ္တက် အဆင္႔အတန္းရွိရွိဂုဏ္သိကၡာရွိရွိေစာင္႕ၾကည္႕ေဝဖန္အႀကံျပဳၿပီး မီဒီယာေတြေထာက္ျပတာကို
တေလးတစားလက္ခံျပဳျပင္လာေအာင္ စနစ္တက် မ႑ိဳင္သံုးရပ္ကိုထိန္းမတ္ရမယ္႕အစား
အလြန္အက်ဴးေတြ ေအာက္တန္းက်က် ပုတ္ခတ္ပစ္တင္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး
ကိုေႏွာက္ယွက္သူေတြလို႕သာသတ္မွတ္ရပါလိမ္႔မယ္။ေဝဖန္အႀကံျပဳတာနဲ႕ ပစ္တင္ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုတာ
ရဲ႕ျခားနားခ်က္ကို မီဒီယာေတြ အေလးအနက္ျပဳၾကဖို႕လိုပါတယ္။သိၾကဖို႕လိုပါတယ္။

ေနာက္ လူထုရဲ႕အသိပညာ အဆင္႔အတန္းျမင္႔သထက္ျမင္႔လာၿပီး ေနာက္ေပၚေပါက္လာမယ္႕ဒီမိုကေရ
စီႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳမူက်င္႔ႀကံေနထိုင္တတ္တဲ႕လူထုျဖစ္ေအာင္ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပရမယ္႕အစား
လူထုကို စိတ္ဓါတ္အဆင္႔အတန္းနိမ္႕က်ျခင္းဆိုတဲ႕ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲကမကို မက် က်ေအာင္
မီဒီယာေတြကတြန္းမခ်မိို႕သတိျပဳရပါလိမ္႔မယ္။လူထုဟာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေလာက္ အေမွာင္ေခတ္ႀကီးထဲမွာစမ္းတဝါးဝါးေနထိုင္က်င္လည္ခဲ႕ၾကရတာျဖစ္ၿပီးေတာ႕ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ား၊စံႏႈန္းမ်ားကို
ေလ႕က်င္႕ဖို႕သင္ယူဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ႔စကားလံုးရဲ႕အႏွစ္သာရကို လူထုက ေသေသခ်ာခ်ာ
သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အေလးအနက္တန္ဖိုးထား က်င္႔ႀကံႏိုင္ၾကမွသာဒီမိုကေရစီဆိုတာ စစ္စစ္မွန္မွန္နဲ႕ေရရွည္တည္တံ႔ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနမွာလူထုအသိပညာျပည္႕ဝေရး
အတြက္အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္တာမီဒီယာပဲရွိပါတယ္။အစိုးရဆိုတာက ေလာေလာဆယ္မွာတ
ျခားျပသနာေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကိုရွင္းလင္းေနရဆဲျဖစ္ၿပီးလက္ရွိအေနအထားကေနယိမ္းယိုင္မသြားဖို႕ တပင္တပန္းထိန္းသိမ္းေနရတဲ႕တာဝန္ေတြနဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕ စီးပြားျဖစ္ထြန္းဖို႕ ဆိုတဲ႕ဒီမိုကေရစီခိုင္မာဖို႕ေသာ႔ခ်က္က်တဲ႕ကိစၥေတြနဲ႕လံုးလည္ခ်ာလည္ရိုက္ေနတာျဖစ္ၿပီးလူထုအသိပညာေပး
ေရးကိစၥကိုလွည္႕ၾကည႔္ႏိုင္တဲ႕အေျခအေနမရွိေသးပါဘူး။
တစ္ဖက္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႕႕လည္းဒီမိုကေရစီပီျပင္သထက္ပီျပင္ေရးဆိုတဲ႕အေရးတႀကီးတာဝန္ကို
အဓိကအာရံုစိုက္ရတဲ႕အျပင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုတာက ေရရွည္မွာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုပိုမိုအာရံုမစိုက္လို႕မရပါဘူး။
လူထုအသိပညာေပးေရးဆိုတာထက္ပါတီေတြကသူတို႕ပါတီေတြရဲ႕မူဝါဒေတြကိုလူထုထံပို႕ေဆာင္ေရးကိုပိုအာရံုစိုက္
ရတာျဖစ္ေလေတာ႕လူထုအသိပညာျမင္႔မားေရးဆိုတာ ပါတီေတြကလုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္တဲ႕ဆႏၵရွိရင္ေတာင္
ဒုတိယဦးစားေပးထက္ပိုမလုပ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။

ဒီေတာ႕ မီဒီယာေတြဘယ္ေလာက္တာဝန္ႀကီးတယ္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာရွင္းေနပါၿပီ။ မိဒီယာေတြက ေစာ္ႈထိန္းရမယ္႕က်င္႔ဝတ္ေတြကို အျပည္႔အဝေစာင္႔ထိန္းၾကဖို႕ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို
ခိုင္ခိုင္မာမာထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာလည္းသိသာထင္ရွားေနပါတယ္။
တခ်ိဳ႕မီဒီယာသမားဆိုတဲ႕သူေတြေျပသံဆိုသံၾကားရပါတယ္။မီဒီယာေတြက်င္႔ဝတ္ေစာင္႔ထိန္းဖို႕ေလာေလာ
ဆယ္မလိုပါဘူးတဲ႕။ဘာေၾကာင္႔လည္းဆိုေတာ႕တျခားဘယ္ေလာကမွာမွက်င္႔ဝတ္ေတြကိုမေစာင္႔ထိန္းႏိုင္
ၾကေသးလို႕ပဲတဲ႕။ဒီအေတြးအေခၚမ်ိဳးဟာမီဒီယာေတြအတြက္ေရာ၊ လူထုအတြက္ေရာဘယ္ေလာက္အႏၱရာယ္ႀကီးမားတယ္ဆိုတာမီဒီယာသမားတို႕

သတိျပဳမိမယ္လို႕ယူဆပါတယ္။မီဒီယာေလာကသားေတြဆိုတာကတျခားေလာကသာေတြအားလံုးက်င္႔ဝတ္
ေတြေဖာက္ဖ်က္ရင္ေစာင္႔ၾကည္႕တည္႕မတ္ေပးရတဲကတာဝန္ကိုအေလးအနက္ခံယူထားသူမ်ားျဖစ္ၿပီးလူထု
တစ္ရပ္လံုးလူထုက်င္႔ဝတ္ေတြမွန္မွန္ကန္ကန္က်င္႕သံုးႏိုင္ၾကဖို႕ဒီမိုကေရစီနဲ႕လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ႕က်င္႔ဝတ္
ေတြကိုက်င္႔ႀကံၾကၿပီးဒီမိုကေရစီကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကဖို႕ ေရွ႕ကေနလမ္းျပေခၚေဆာင္ေပးဖို႕တာဝန္အျပည္႕
အဝယူရမယ္႕သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားတကာက်င္႔ဝတ္ပ်က္လို႕ ငါတို႕လည္းမစာင္႔ထိန္းႏိုင္ဘူးဆိုတဲ႕
ခံယူခ်က္ကိုမီဒီယာေတြကခံယူၾကမယ္ဆိုရင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕အနာဂါတ္ကိုေတြးေတာင္မေတြးရဲစရာျဖစ္ပါတယ္။
ဥပေဒေတြက ထိန္းကြပ္သလို ကိုယ္႕အသိစိတ္ဓါတ္ကိုယ္နဲ႕လည္း ထိန္းကြပ္ဖို႕ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ဒီေတာ႕ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔ကို တန္ဖိုးထားတဲ႕မီဒီယာျဖစ္ေအာင္က်င္႔ဝတ္ေတြကိုႀကိဳးစားလိုက္နာၾကရင္း
မီဒီယာေလာကအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တဲ႕မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကိုဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရင္း
အစိုးရနဲ႕လူထုအၾကားယံုၾကည္မ်ားတိုးပြားလာေအာင္လူထုအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တဲ႔ခိုင္မာေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚ
ၚေပါက္ၿပီးေရရွည္လည္းတည္တံ႔ႏိုင္ေအာင္မီဒီယာသမားေတြ စည္းလံုးညီညြတ္ၾကဖို႕။ လူထုကိုေလးစားၾကဖို႕။လြတ္လပ္ခြင္႔ကိုတန္ဖိုးထားၾကဖို႕။ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္အဓိကတာဝန္ရွိတဲ႕
မ႑ိဳင္တစ္ရပ္ျဖစ္တာနဲ႕ေလ်ာ္ညီစြာႀကံဳေတာင္႔ႀကံဳခဲ သမိုင္းေပးတာဝန္ႀကီးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႀကိဳးပမ္းထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကဖို႕တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါရေစ။ ။

ပိုက္တင္

No comments:

Post a Comment